نیاز‌های روزانه بدن

ماشین حساب هوشمند محاسبه نیازهای روزانه بدن

Reccipee در اینجا به شما این امکان را می دهد که روزانه چه مقدار مواد مغذی باید دریافت نمایید.

مرد
زن
سال
کیلوگرم
سانتی متر

وضعیت کلی شما

عنوان مقدار
وزن فعلی (کیلوگرم)
وزن ایده‌آل (کیلوگرم)
محدوده وزن سالم - (کیلوگرم)
BMI ND
کالری روزانه
سطح فعالیت فیزیکی ND

توصیه های لاغری: برای کاهش وزن 450 تا 650 گرم در هفته، مصرف کالری روزانه باید بین 500 تا 750 کالری کاهش یابد. (انجمن قلب آمریکا)


اطلاعات بیشتر

عنوان مصرف توصیه شده روزانه
کربوهیدرات ND - ND (گرم)
قند ND (گرم)
فیبر ND (گرم)
پروتئین ND (گرم)
چربی ND - ND (گرم)
کلسترول ND (میلی گرم)
چربی اشباع شده
ND - ND (گرم)
چربی ترانس ND (گرم)
چربی چند غیر اشباع
ND (گرم)
چربی غیر اشباع تک
ND (گرم)
اسید لینولئیک ND (گرم)
آلفا لینولنیک اسید ND (گرم)
آب ND (لیتر)
کافئین ND (میلی گرم)
ویتامین مصرف توصیه شده روزانه ویتامین حد مجاز مصرف روزانه
Vitamin A (میکروگرم) Vitamin A UL (میکروگرم)
Vitamin C (میلی گرم) Vitamin C UL (میلی گرم)
Vitamin D (میکروگرم) Vitamin D UL (میکروگرم)
Vitamin B6 (میلی گرم) Vitamin B6 UL (میلی گرم)
Vitamin E (میلی گرم) Vitamin E UL (میلی گرم)
Vitamin K (میکروگرم) Vitamin K UL (میکروگرم)
Thiamin (میلی گرم) Thiamin UL (میلی گرم)
Vitamin B12 (میکروگرم) Vitamin B12 UL (میکروگرم)
Riboflavin (میلی گرم) Riboflavin UL (میلی گرم)
Folate (میکروگرم) Folate UL (میکروگرم)
Niacin (میلی گرم) Niacin UL (میلی گرم)
Choline (گرم) Choline UL (گرم)
Pantothenic_Acid (میلی گرم) Pantothenic_Acid UL (میلی گرم)
Biotin (میکروگرم) Biotin UL (میکروگرم)
Carotenoids Carotenoids UL
نام ماده مصرف توصیه شده روزانه نام ماده حد مجاز مصرف روزانه
Calcium (میلی گرم) Calcium UL (میلی گرم)
Chloride (گرم) Chloride UL (گرم)
Chromium (میکروگرم) Chromium UL (میکروگرم)
Copper (میکروگرم) Copper UL (میکروگرم)
Fluoride (میلی گرم) Fluoride UL (میلی گرم)
Iodine (میکروگرم) Iodine UL (میکروگرم)
Iron (میلی گرم) Iron UL (میلی گرم)
Magnesium (میلی گرم) Magnesium UL (میلی گرم)
Manganese (میلی گرم) Manganese UL (میلی گرم)
Molybdenum (میکروگرم) Molybdenum UL (میکروگرم)
Phosphorus (گرم) Phosphorus UL (گرم)
Potassium (میلی گرم) Potassium UL (میلی گرم)
Selenium (میکروگرم) Selenium UL (میکروگرم)
Sodium (میلی گرم) Sodium UL (میلی گرم)
Zinc (میلی گرم) Zinc UL (میلی گرم)

برنامه‌های روزانه رژیمی بر اساس دستورالعمل 2025-2020 USDA

برای دریافت برنامه روزانه رژیمی از طریق ماشین حساب هوشمند، نیازهای روزانه خود را محاسبه کنید

خبرنامه

برای دریافت دستور پخت‌های جدید از طریق ایمیل ثبت نام کنید